Tuberculose bestrijding

  • Brengt aantal (nieuwe) meldingen van actieve tbc en LTBI in kaart via surveillancetaak.
  • Draagt zorg voor de melding van actieve tbc en LTBI bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM/CIB).
  • Adviseert met betrekking tot opsporing, behandeling en voorkomen van verspreiding van tbc (intern, gemeenten en ketenpartners als huisartsen, specialisten en instellingen etc.). Daarnaast doen we ook zelf aan diagnostiek, behandeling en begeleiding van personen met tbc of LTBI, screening van risicogroepen en BCG vaccinaties bij specifieke groepen.
  • Verzorgt voorlichting over tbc bij diverse risicogroepen, zoals dak- en thuislozen, verslaafden en contactgroepen. 
  • Draagt zorg voor bron- en contactopsporing. 
  • Draagt zorg voor Outbreak management (OBM) in geval van groot aantal gevonden infecties bij een contactonderzoek. 
  • Onderhoudt contacten en werkt samen met relevante ketenpartners.

 

Bekostiging

Gemeentelijke Bijdrage vanuit de GR. Naast deze gemeentelijke bijdrage wordt de behandeling / begeleiding nu ook door de ziektekostenverzekeraars betaald.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl