Preventieve en curatieve maatregelen betreffende seksuele gezondheid op basis van de Rijkssubsidie SOA/Sense

 • Brengt aard en omvang, en trends in de verspreiding, van SOA in Zeeland in kaart.
 • Voert een geïntegreerd spreekuur uit op het gebied van SOA en seksualiteit.
 • Diagnosticeert en behandeld cliënten waarbij een SOA is vastgesteld
 • Draagt zorg voor het (verplicht) melden van vastgestelde SOA.
 • Geeft voorlichting en advies aan het algemene publiek en specifieke doelgroepen (zoals jongeren, Prostituees, allochtonen) en aan de cliënten die het spreekuur bezoeken.
 • Draagt zorg voor partnerwaarschuwing om verdere verspreiding te voorkomen.
 • Maakt actief gebruik van social media om vooral de jonge doelgroep te bereiken.
 • Onderhoudt contact met relevante netwerkpartners bij preventie, opsporing en behandeling.
 • Voert zo nodig aanvullend medisch onderzoek uit.
 • Vaccineert risicogroepen tegen hepatitis B en HPV
 • Heeft een vangnetfunctie bij uitbraken of Seksueel gerelateerde aandoeningen die niet kunnen worden opgepakt door de reguliere gezondheidszorg
 • Handelt besmettingsaccidenten af die zijn gerelateerd aan SOA of seksualiteit.
 • Adviseert gemeenten over passende beleidsmaatregelen.

 

Bekostiging

Rijkssubsidie.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl