Zorgcoördinatie t.a.v. de zorg die het kind ontvangt van jeugdzorgorganisaties

Doel

 De JGZ kan deze zorgcoördinatie uitvoeren, zodat duidelijk is waar de verantwoordelijkheid ligt t.a.v. de zorg die geleverd wordt aan het kind.

Uitvoering

De zorgcoördinatie van de geleverde zorg aan een jeugdige behoort in beginsel toe aan de jeugdzorg organisatie die die zorg levert. Tussen jeugdzorgorganisaties en gemeenten dienen hierover afspraken gemaakt te worden.

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl