Vaste up-grading in de uitvoering van het reguliere BTP

Doel

Vastleggen van manier van uitvoering in de contacten met ouders en kind, om de risico inventarisatie door de professional zo betrouwbaar mogelijk te maken, waardoor er nog gerichter gesignaleerd kan worden  en, indien nodig, geïntervenieerd kan worden. 

Uitvoering

Een voorbeeld hiervan is het standaard 18 mnd huisbezoek, als ijkmoment met SPARK. Indien gemeenten dit inkopen, is het niet meer aan de professional om te beoordelen om niet op huisbezoek te gaan. Er wordt standaard op die leeftijd een huisbezoek uitgevoerd. Let op: het gaat hier om up-grading! Down-grading is niet mogelijk aangezien we al op het wettelijk minimum zitten.

Bekostiging

Gemeentelijke bijdrage van de betreffende gemeenten.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl