Vaste up-grading in de deelname aan netwerk overleggen binnen het onderwijs

Opschaling

In het BTP is een smalle basis “deelname aan een structureel netwerk overleg onderwijs” opgenomen. Per onderwijssoort en soms ook per school zijn de behoeften aan ondersteuning echter verschillend en kan de behoefte aan uren verschillend zijn. Het is mogelijk om in uren per school aan deelname omhoog te gaan. Dat kan ingekocht worden als een “vaste up-grading in deelname aan structurele netwerk overleggen binnen het onderwijs”.

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl