Prenataal Huisbezoek

Doel

Voor de geboorte in kaart brengen van zorgen en zorgbehoefte bij aanstaande ouders die mogelijk risico lopen op een ongunstige toekomstige ontwikkeling van het aanstaande kind op somatisch, psychisch, sociaal en pedagogisch gebied of waar mogelijk een ongunstig klimaat heerst. De relatie tussen dit gezin en de JGZ wordt hiermee al voor de geboorte op gang gebracht.

Uitvoering

Veel ongunstige opgroei-omstandigheden voor kinderen blijken achteraf gezien al voor de geboorte aanwezig te zijn geweest. Als de JGZ tijdens de zwangerschap signalen van verwijzers (zoals bv huisarts, verloskundige zorgverlener, kraamzorg, maatschappelijk werk, POP poli) ontvangt en direct start met begeleiding, kan dat gezondheidswinst voor ouders en kinderen opleveren. Hierbij kan het om zowel heftige problemen als milde problemen gaan waarbij ‘een steuntje in de rug’ voldoende is om verergering te voorkomen.  Het prenataal huisbezoek wordt afgelegd door de jeugdverpleegkundige die het kind na de geboorte in zorg krijgt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de preSPARK.
Met de preSPARK wordt op gestructureerde wijze in  gesprek gegaan met de aanstaande ouder(s) over de door hen ervaren zorgen, vragen en problemen. Voorbeelden van onderwerpen die besproken worden zijn: beleving van de zwangerschap; gezondheid en leefstijl; vooruitblik op geboorte, kraamperiode en opvoeding; woon-en leefsituatie; sociale contacten en steun; zorgen aangegeven door anderen; gezinszaken zoals relatie, financiën, onderlinge steun. Gezamenlijk beslissen aanstaande ouder(s) en de jeugdverpleegkundige wat er verder moet gebeuren.  

Er kan daardoor gezorgd worden dat het kind een zo goed mogelijke start maakt. Daarbij wordt het risico op het ontstaan van eventuele problematiek in kaart gebracht, preventie meteen ingezet en indien nodig kan (lichte) ondersteuning worden aangeboden.

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl