Ondersteuning Gezonde School-aanpak

Doel

Structureel werken aan gezonde leefstijl in het onderwijs om daarmee preventief gezondheidswinst te bereiken.

Uitvoering

Gezonde School biedt een aanpak om structureel en integraal te werken aan gezonde leefstijl op school. Gezonde leefstijl is hierbij uitgewerkt in de thema’s Voeding, Bewegen & Sport, Roken, Alcohol & Drugs, Welbevinden, Relaties & Seksualiteit, Milieu & Natuur en Fysieke Veiligheid. De Gezonde School-aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hierop voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. Wanneer een school voldoet aan de vier Gezonde School-pijlers (gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid) ontvangen zij voor het betreffende thema een certificaat. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.

De Gezonde School-adviseurs van GGD Zeeland en SportZeeland bieden advies en ondersteuning bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak. Zij begeleiden de scholen in het werken met de Gezonde School-aanpak. Hieronder valt het toewerken naar en aanvragen van een themacertificaat van (één van) de thema’s.

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die, in afstemming met de gemeente, door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering. 

Aanvullende informatie

Korte uitleg in video van 1:30 min.: https://youtu.be/yGpzL3yhb_8

Website GGD Zeeland: https://www.ggdzeeland.nl/gezondeschool 

Website Gezonde School: https://www.gezondeschool.nl/

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl