Kortdurende Video Hometraining

Doel

Het versterken van de opvoedcompetentie van ouders en het verbeteren van de positieve communicatie tussen ouders en kind(eren) waar deze verstoord zijn en/of een ontwikkelingsstoornis bestaat en dreigt.

Uitvoering

Het gaat om een kortdurende Video Hometraining bij lichte, niet complexe (opvoedings) vragen/problematiek. Daarvoor worden opnames gemaakt met daarbij  nabespreking. De zorg wordt afgesloten als de ouder(s) inzicht hebben in hun interactiemogelijkheden en hierdoor op een positieve manier verder kunnen met hun kind(eren). Wanneer binnen enkele sessies blijkt dat het resultaat (bij complexe problematiek) nog onvoldoende is wordt samen met ouders gekeken naar verdere hulp.

 

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering. 

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl