Huisbezoek bij 18 maanden

Doel

In kaart brengen van de ervaren zorgen en zorgbehoefte van ouders van kinderen van 18 maanden om opvoed- en ontwikkelingsproblemen bij peuters vroegtijdig te kunnen signaleren en de bijpassende zorgbehoefte met ouders te bespreken.

Uitvoering

Het 18 maanden contactmoment kan thuis uitgevoerd worden in plaats van op het consultatiebureau om een optimaal beeld te krijgen van het kind en de gezinssituatie. Het huisbezoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige die daarbij gebruik maakt van de SPARK. Met de SPARK wordt op gestructureerde wijze in gesprek gegaan met de ouder(s) over de door hen ervaren zorgen, vragen en problemen. Voorbeelden van onderwerpen die besproken worden zijn: beleving van de zuigelingentijd; gezondheid; ontwikkeling van het kind, gedrag van het kind; aanpak van de opvoeding; vooruitblik bezoek peuterspeelzaal; woon-en leefsituatie; sociale contacten en steun; zorgen aangegeven door anderen; gezinszaken zoals relatie, financiën, onderlinge steun. Door het perspectief en de ervaring van ouder(s) te combineren met de expertise van de jeugdverpleegkundige komt men gezamenlijk tot bijpassende vervolgacties en een onderbouwde risico-inschatting voor het gezin. Het gesprek met de SPARK levert direct bruikbare informatie op die tijdens het huisbezoek direct wordt ingezet voor preventie en daar waar nodig wordt (lichte) ondersteuning aangeboden.

De SPARK en de waarde van het huisbezoek ten opzichte van een bezoek aan het consultatiebureau is uitgebreid wetenschappelijk onderzocht.

Opvoed- en opgroeiproblemen bij kinderen kunnen eerder worden gesignaleerd door ouders en de JGZ door de inzet van de SPARK. Met de SPARK worden risico’s vroegtijdig herkend en de verschillen in vroegsignalering door JGZ-professionals verkleind. Dit wil zeggen dat onafhankelijk van welke jeugdverpleegkundige het gesprek met de ouders voert, de uitkomsten voor kind en ouder dezelfde zijn. Ook blijken de vervolgacties beter aan te sluiten op de behoefte van ouders én de mate van risico voor het kind. Met de interactieve werkwijze van de SPARK (dat wil zeggen luisteren naar ervaringen van ouders en komen tot een gezamenlijke beslissing over het best passende vervolg) bepalen ouders de richting en houden zij de regie, het startpunt is de door ouders ervaren zorgen. Uit het onderzoek blijkt dat SPARK in combinatie met het huisbezoek voor alle kinderen de beste keus is.

Er zijn twee inkoopvarianten mogelijk:

- Een huisbezoek voor alle eerste kinderen, ‘nieuw komen wonen kinderen’ en kinderen uit een gezin die eerder verhoogd of hoog risico op de SPARK scoorden.

- Een huisbezoek voor alle kinderen
 

Meer informatie over de Spark vindt u o.a. hier. U kunt ook contact opnemen met een Relatiebeheerder van GGD Zeeland. Zie gegevens hieronder.

 

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl