Frontoffice CJG

Doel

Het doel is om binnen het loket van het sociaal domein een effectieve bereikbaarheid en afvang van vragen te realiseren.

Uitvoering

  • De JGZ verzorgt de bereikbaarheid van de FrontOffice
  • De JGZ analyseert de hulpvraag
  • De JGZ handelt zo mogelijk de vraag af, of zorgt ervoor dat een intake met ouders en/ óf jeugdige wordt gedaan.

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl