Deelname in projecten/pilots/ onderzoeken en interventies

Uitvoering

  • Een professional kan aan een project onderzoek of pilot deelnemen, wat extern wordt opgestart. De professional wordt dan op uurtarief ingezet in ruil voor zijn/haar deskundigheid. Hierover worden per project specifiek afspraken gemaakt.
  • Interventies of deelname aan interventies; De GGD kan ook interventies ontwikkelen en of haar medewerkers scholen voor specifieke al bestaande succesvol gebleken interventies.

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl