Deelname jeugdarts Commissie toewijzing jeugdhulp

Doel

De gemeente benut de expertise van de  jeugdarts t.a.v. inschakelen/ingezette jeugdhulp. De jeugdarts geeft (in multidisciplinaire opzet) advies aan de gemeente over de ingezette hulp en in te zetten hulp om het kind/gezin optimaal te laten functioneren.  Hierbij gaat het om complexe problematiek op meerdere terreinen.

Uitvoering

Structurele bijeenkomsten met als doel de reeds geraamde zorg voor kinderen te beoordelen en advies te geven  over een vervolg  (reeds voorgesteld) hulptraject/verwijstraject.  

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl