Cursussen op allerlei gebied passend in preventieve zorg voor jeugd

Baby op komst 

Zwangerschap en voor het eerst in je leven vader of moeder worden is een bijzondere periode in je leven. Voor aanstaande ouders is dit vaak een intense periode waarin er veel verandert. In de cursus wordt de deelnemer voorbereid op het nieuwe ouderschap. We geven tijdens de bijeenkomsten voorlichting over zwanger zijn, (borst) voeding en over contact maken met de baby.

Onderwerpen die tevens aan bod komen zijn bijvoorbeeld:
- Wat merkt een baby in de buik van jullie aanwezigheid?
- Wat moet ik meenemen naar de bevalling in het ziekenhuis?
- Mag ik seks hebben als ik zwanger ben?

En natuurlijk kunnen ouders zelf vragen stellen en ervaringen uitwisselen. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. De cursus is vanaf 24 weken zwangerschap.

Peuter in zicht

Voor peuters wordt de wereld steeds groter en zij ontwikkelen zich razendsnel. Door de vele veranderingen gaat het er thuis soms stormachtig aan toe. Wat doet u als uw kind een driftbui heeft? Of niet wil eten? Of niet luistert? Alle ouders/verzorgers komen voor dit soort vragen te staan en zoeken naar oplossingen. Tijdens de cursus is veel ruimte om met elkaar te praten over het opvoeden van peuters. Aan de hand van videobeelden zien deelnemers voorbeelden van hoe andere ouders bepaalde situaties oplossen. Maar ook kunnen ouders de eigen situaties en vragen inbrengen. In de oudergroep proberen we dan een antwoord te vinden dat in die specifieke situatie past. Zowel vaders als moeders kunnen meedoen. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van elk twee uur. Het is een doe-cursus met onder andere thuisopdrachten. Vervolgens gaan we in op de ontwikkeling van peuters.

Beter omgaan met pubers

Wat kunt u doen als uw kind al jong gaat roken of drinken? Hoe komt het dat uw puber zo vergeetachtig is geworden? Moet u strenger zijn? Hoe houd u contact met uw kind? Allemaal vragen waar ouders of verzorgers van een puber tegenaan lopen. De kracht van de cursus is dat ouders/verzorgers ervaringen uitwisselen en sterker staan. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van elk twee uur. Het is een doe-cursus met onder andere thuisopdrachten. Vervolgens gaan we in op de ontwikkeling van pubers.

Tijdens de cursus kan ook een extra thema-bijeenkomst worden ingepast in samenwerking met een ketenpartner(s).

Opvoeden & zo

Kinderen kunnen heel lief zijn, maar soms ook knap lastig. Het ene moment zijn ze ‘om op te eten’ en het andere moment kun je ze ‘wel achter het behang plakken’. Opvoeden heeft leuke en lastige kanten. Deze cursus is bedoeld om ouders/verzorgers een steuntje in de rug te geven. De kracht van de cursus is om als ouders ervaringen uit te wisselen en daardoor sterker te staan. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. Het is een doe-cursus met onder andere thuisopdrachten. De cursus wordt gegeven door twee jeugdverpleegkundigen van de GGD Zeeland

Cursus op maat of thema avond

Naast het bestaande cursusaanbod is het ook mogelijk een cursus op maat samen te stellen of een bijeenkomst rond een thema te organiseren.  

 

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl