Aanpak ziekteverzuim op het MBO

Doel

Het terugdringen van ziekteverzuim en voortijdig schoolverlaten op het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO).

Uitvoering

Een gestructureerde aanpak van signaleren, bereiken, adviseren en begeleiden van de ziek gemelde leerling, waarbij de school, de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD en de afdeling leerplichtzaken (LPZ) van de gemeente intensief samenwerken. De school signaleert, de jeugdarts/jeugdverpleegkundige adviseert, de leerplichtambtenaar handhaaft. 

Aan de hand van vaste criteria voor ziekteverzuim wordt de leerling door de school aangemeld voor een consult bij de jeugdverpleegkundige (JVP) of jeugdarts (JA). 

De JVP/JA bepaalt tijdens een consult van of de leerling al dan niet (volledig) kan deelnemen aan het lesprogramma. Ook stelt deze, indien nodig, een re-integratieplan op. Dit wordt als advies teruggekoppeld aan de school.

Als de ouders en leerling niet verschijnen op het consult of niet willen meewerken, adviseert de JA/JVP de school om de leerplichtambtenaar in te schakelen. Ook bij aanhoudend ziekteverzuim, niet in overeenstemming met het advies van de JA/JVP, meldt de school de leerling aan bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar heeft vervolgens een gesprek met de leerling en onderneemt daarop (indien nodig sanctionerende) actie. 

Bekostiging:

Extra financiering als aanvullende dienst door gemeenten en/of school.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl