Monitoring en advisering publieke gezondheid voor alle gemeenten

  • Voert volgens een vaste cyclus een gezondheidsmonitor uit onder de doelgroepen jeugd, volwassenen en ouderen.
  • Verzamelt gegevens in relatie tot de gezondheid van verschillende bevolkings- en risicogroepen (naast de monitors) uit eigen en externe landelijke, regionale en lokale databronnen, burgerpanels.
  • Analyse van informatie uit onderzoek en activiteiten van de interne afdelingen (zoals jeugdgezondheidszorg DDJGZ) en advisering naar aanleiding hiervan over de uitvoering van activiteiten. 
  • Beschikbaar maken van gegevens (in samenwerking met ZB|Planbureau en Robuust) in relatie tot het sociale domein via de Zeelandscan: een interactieve website met cijfers op een zo laag mogelijk niveau (wijk) op een aantrekkelijke en overzichtelijke manier gepresenteerd.
  • Analyse en interpretatie van de verzamelde gegevens (data -> informatie -> kennis) en op basis daarvan gevraagd en ongevraagd adviseren over gezondheidsbeleid en mogelijkheden voor preventie.
  • Advisering over de meeste geschikte aanpak en methodieken met betrekking tot Publieke gezondheid. Gericht op Vitale Zeeuwse burgers via een omgevingsgerichte aanpak.

 

Bekostiging

Gemeentelijke Bijdrage vanuit de GR.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl