Bemoeizorg

  • Neemt meldingen aan en biedt bemoeizorg aan kwetsbare burgers, zorgmijders, om hen te motiveren tot het accepteren van passende zorg of hulp. 
  • Registreert meldingen.
  • Geeft advies aan gemeenten, ketenpartners en burgers bij meldingen.
  • Draagt zorg voor het op de juiste wijze opnemen en afhandelen van meldingen en het leveren van passende zorg en acties (in samenwerking met onder meer netwerk cliënt, Emergis, politie, woningcorporaties).
  • Werkt in dit kader vooral met Emergis intensief samen in de vorm van teams met sociaal verpleegkundigen van de GGD, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen van Emergis en (op consultatiebasis) een psychiater van Emergis.
  • Onderhoudt relevante contacten met netwerkpartners, deels in de vorm van zorgnetwerken op basis van samenwerkingsovereenkomsten om snel en gestructureerd zorg te kunnen bieden aan de doelgroep van het MAB.
  • Naast de bemoeizorgtaak heeft de GGD ook de taak van monitoring van de OGGz. Op basis van de verzamelde gegevens kan de GGD adviezen uitbrengen. Door het monitoren kan meer inzicht geven worden in trends, maar kan ook de effectiviteit van interventies en aanknopingspunten bieden voor een meer preventieve aanpak.

 

Bekostiging

CZW subsidies.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl