Publieke Gezondheid Asielzoeker(PGA)

Doel

Het takenpakket Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) is de dienstverlening die de GGD Zeeland lokaal uitvoert voor asielzoekers. Dit pakket en de daaraan verbonden bekostigingssystematiek, is vastgelegd in een overeenkomst tussen GGD GHOR Nederland en het COA.

Uitvoering

Het takenpakket bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Jeugdgezondheidszorg 0 — 19 jarigen
  • Infectieziektepreventie en -bestrijding algemeen
  • Technische Hygiënezorg
  • TBC bestrijding
  • Gezondheidsbevordering door middel van collectieve voorlichting
  • Individuele preventie SOA/HIV, seksuele en reproductieve gezondheid
  • Coördinatie lokale afstemming in de zorgketen
  • Epidemiologie en wetenschappelijke onderbouwing 

Bekostiging

Via contract tussen GGD Nederland en het COA.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl