Ondersteuningsprogramma gezondheidsbevordering statushouders

Doel

Ondersteunen van gemeenten bij het tot stand brengen van een lokale (of regionale) integrale aanpak voor preventie ten behoeve van de gezondheid van statushouders.

Werkwijze

Het ondersteuningsprogramma bestaat uit drie bouwstenen:

  • agenderen van het onderwerp
  • ondersteunen van gemeenten bij het maken van een aanpak
  • ontsluiten en verspreiden van kennis

De directe ondersteuning van gemeenten loopt via de infrastructuur van de OTAV (ondersteuningsteam asielzoekers en vergunninghouders). Hiervoor zijn 2 regiocoördinatoren aangesteld.  

Financiering

Het Rijk. VWS is de formele opdrachtgever van het ondersteuningsprogramma.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl