GGD Academy

De GGD Academy beoogt met haar opleidingsaanbod professionals bij gemeenten, GGD’en, scholen, zorginstellingen en woningbouwcorporaties in de uitvoering van hun publieke taken te versterken.. 

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met een relatiebeheerder van GGD Zeeland.

Bel 0113 249 400 of mail relatiebeheerder@ggdzeeland.nl