Uitvoer inspectie Kinderopvang

De inspecteurs Kinderopvang van de GGD inspecteren alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangen, gastouderbureaus en gastouders. De getoetste eisen gaan over ouderinspraak, kwalificatie personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, pedagogische beleid en praktijk, klachtenafhandeling en de voorschoolse educatie. De inspecties vinden jaarlijks plaats en kunnen, afhankelijk van eerder geconstateerde tekortkomingen op die locatie, in omvang en diepte variëren.

Na de inspectie adviseert de inspecteur de gemeente over de bevindingen. De gemeente zal dan al of niet handhavend optreden. 

Bij een aanvraag voor het starten van een nieuwe kinderopvangvoorziening inspecteert de GGD inspecteur of aan de minimale eisen wordt voldaan. De GGD inspecteur adviseert na de inspectie aan de gemeente om de voorziening al dan niet op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Naar aanleiding van de inspectie kan er door de gemeente de opdracht gegeven worden om een nader onderzoek uit te voeren. Tevens kan er door de gemeente een opdracht gegeven worden om een incidenteel onderzoek uit te laten voeren als bijvoorbeeld een locatie een VVE-registratie aanvraagt. De toezichthouder bekijkt dan op locatie of de houder aan alle wettelijke eisen voldoet op het gebied van VVE en welke gemeentelijke afspraken er gemaakt zijn over bijvoorbeeld scholing. 

Bekostiging

Gemeentelijke Bijdrage vanuit de GR.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl