Mogelijkheid tot lichte handhavingactiviteiten t.a.v. de kinderopvang

De gemeente besluit op basis van het inspectierapport van de GGD welke handhavingsmaatregelen ze inzet. In het handhavingsbeleid legt de gemeente vast hoe ze omgaat met overtredingen op de Wko. De inspecteur van de GGD geeft hier uitvoering aan door houders te informeren en aan te spreken op de kwaliteit. De inspecteur adviseert de gemeente door middel van het inspectierapport.

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl