Taken ter uitvoering van het doel van Gezondheid en Milieu

Signaleren, Verzamelen, Registreren en Analyseren

De GGD brengt de gemeente op de hoogte bij signalering van dreigende gezondheidsrisico’s als gevolg van het milieu door het verzamelen, registreren en analyseren van milieu en gezondheidsgegevens. Voorbeeld hiervan is een uitgebreide analyse van de milieugegevens uit de nationale monitor Volksgezondheid één keer in de vier jaar.

Beleidsadvisering

Deze taak omvat het adviseren van de lokale overheid bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Deze beleidsadvisering is van belang voor de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, verkeer en milieu en welzijn en is gericht op het bevorderen van de volksgezondheid. In 2019 treedt de omgevingswet in werking en dat zal de nodige aanpassingen voor gemeenten betekenen. Ook  de GGD heeft hierin een belangrijke rol.

Beantwoording en behandeling van vragen, meldingen en klachten

De medisch milieukundige zorg is beschikbaar voor het beantwoorden en behandelen van vragen, meldingen en klachten. Gemeentelijke diensten, Provincie, scholen, huisartsen en burgers kunnen van deze dienst tijdens kantoortijden gebruikmaken. De beantwoording en behandeling kan diverse vormen aannemen, waarbij activiteiten als (kleinschalig) onderzoek en risicocommunicatie noodzakelijk kunnen zijn.

Voorlichting ten behoeve van preventie

Deze taak omvat voorlichtingsactiviteiten gericht op de preventie van gezondheidsschade als gevolg van milieufactoren. De GGD organiseert zelf of op verzoek van gemeenten voorlichtingsactiviteiten of ontwikkelt voorlichtingsmateriaal. Daarnaast wordt deelgenomen aan campagnes die in breder verband worden georganiseerd.

Bekostiging

Gemeentelijke Bijdrage vanuit de GR.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl