Onderzoek op maat

Het uitvoeren van (grootschalig) onderzoek voor gemeenten, provincie en/of rijksoverheid. Dit kan het initiëren en/of uitvoeren van onderzoek zijn, maar ook participatie in onderzoek van derden, zoals universiteiten en/of adviesbureaus. Voorbeelden zijn: 

  • De gezondheidenquête volwassenen en ouderen wordt om de 4 jaar door de GGD’en in Nederland uitgezet. Deze monitor verzameld gegevens op gemeenteniveau over onder andere de gezondheid, leefstijl, milieu, sociale omgeving en zorg. Als aanvulling hierop kan de monitor ook wijkniveau worden uitgevoerd. Dit kan zinvol zijn in gebieden waar met knelpunten (bijvoorbeeld milieuhinder rondom een industriegebied). Op basis van de analyse kunnen passende interventies worden uitgezet.
  • Het uitvoeren van een milieugezondheidsonderzoek zoals het evaluatie-onderzoek verspreiding jodiumtabletten. In dit onderzoek is met behulp van een enquête gekeken wat mensen daadwerkelijk doen met de huis-aan-huis gedistribueerde jodiumtabletten bij een incident met een kerncentrale.
  • Binnenmilieu metingen op scholen (o.a. ventilatiemetingen)

Nazorg

Nazorg, ondersteuning na incident bij gemeente.

Na een incident bijvoorbeeld een asbest brand kan het wenselijk zijn dat de GGD de gemeente extra ondersteund (geen piket)

Bekostiging:

Gemeentelijke bijdrage tot 16 uur ondersteuning, na 16 uur zijn hier extra kosten aan verbonden voor de gemeente.

 

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl