Lijkschouwingen

Bij alle (eventueel vermoede) niet-natuurlijk overlijden, is het aan de forensisch arts om een (uitwendige) lijkschouw uit te voeren. Over de bevindingen daarvan wordt de Officier van Justitie ingelicht. Het betreft vooral suïcides, ongevallen (m.n. in het verkeer) en bij euthanasie. Maar ook bij medische fouten, geweldsdelicten en lijk vindingen is het aan de forensisch arts om onderzoek te doen naar de omstandigheden van het overlijden

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl