Letselbeschrijvingen

Op basis van informatie-inwinning bij behandelaars en/of persoonlijk onderzoek rapporteert de forensisch arts aan Justitie over aard, ernst en consequenties van letsels, zoals die bij een mishandeling of ongeval opgelopen zijn. Justitie behoeft deze objectieve informatie om zich een oordeel te vormen over de zaak en de eventuele strafmaat.

Bekostiging

Andere organisaties dan de gemeenten.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl