Arrestantenzorg

Dit betreft zowel curatieve zorg (bij klachten/vragen van de arrestant zelf), als forensische advisering aan de politie (bijvoorbeeld t.a.v. de detentiegeschiktheid). Vaak gaat het bij aangehoudenen om psychiatrische problematiek, waarvoor eventueel de Crisisdienst geconsulteerd kan worden. Bijvoorbeeld om een In Bewaring Stelling (een onvrijwillige opname in psychiatrisch ziekenhuis) af te laten geven door de burgemeester. 

Bekostiging

Andere organisaties dan de gemeenten.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl