Uitvoering geven aan alle activiteiten welke nodig zijn om tot een goed GROP te komen en om tot een goede uitvoer van het GROP te komen

  • Bij tijden van een crisis/incident staat inhet GROP beschreven hoe we als GGD moeten handelen. Het GROP wordt geactualiseerden geëvalueerd.
  • Opleiden Trainen Oefenen (OTO): 
    Voor een goed GROP is opleiden, trainen en oefenen een absolute noodzaak. In diverse basisopleidingen worden de beginselen van handelingen in rampsituaties geleerd. Het geleerde moet vervolgens regelmatig in de praktijk worden gebracht, zoals de besluitvorming in het actiecentrum. Daarnaast moeten rampsituaties worden geoefend.
  • Onderzoeken en uitbreiden netwerk in het kader van GROP met ketenpartners binnen het sociaal domein.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl